İletişim Parkı


İLETİŞİM PARKI (IPA)

Toplumsal projeler ve KOBİ'ler için gönüllü iletişim desteği veren, genç iletişimcilerin toplumsal projelerde gönüllü görev yaparak, tecrübe ve yaratıcılıklarını arttırabilecekleri bir düşünce/aksiyon platformudur.

Konular: Halk Eğitimi (Sanat Okuryazarlığı, modern kütüphaneler, modern müzeler) Doğa dostu şehir planlamacılığı ve mimari (trafik güvenlik eğitimleri ve alternatif ulaşım araçları), özel ihtiyaçlara sahip toplumsal gruplar (çocuklar, engelliler, yaşlılar)


Merve Kutun
iletisimpark@yahoo.com***

İLETİŞİM PARKI (IPA)

Working group and an action platform for young communication professionals, to enrich their experience by providing voluntary work for social projects and SME's. 

Issues: Community education (art literacy, modern libraries and museums), nature friendly city planning and architecture (traffic safety education and alternative transportation vehicles), social groups with special needs (children, handicapped and elderly)

Merve Kutun